جستجوی مطالب

کالج زبان

کالج زبان

با توجه به اینکه تحصیل در لهستان به زبانهای مختلف بخصوص لهستانی و انگلیسی‌ امکان پذیر هست،به همین دلیل نیاز داشتن مدرک زبان برای دانشجویان یک امر الزامیست.طبق مقررات دانشگاهی،دانشجوهای در صورت داشتن مدارک معتبر زبان امکان ثبت نام مستقیم در دانشگاه را دارند ولی‌ در صورت نداشتن مدرک زبان نیاز به گذراندن دوره‌های کوتاه مدت و دراز مدت زبان لهستانی و یا انگلیسی‌ می‌باشد تا پس از پایان دوره،مدرک معتبر دریافت نموده و وارد دانشگاه شوند.دوره‌های کالج زبان در سطح لهستان و بخصوص در چند شهر بزرگ ورشو،کراکوف، و لوج‌ در دانشگاه‌های دولتی و کالج‌های خصوصی برگزار میشود که هزینهٔ هر ترم کالج زبان به طور معمول به شرح زیر می‌باشد.

 

کالج های دولتی

 

زبان ‌ هزینهٔ هر ترم
انگلیسی‌ ۱۴۰۰ یورو
لهستانی ۱۲۰۰ یورو

 

کالج‌های خصوصی

 

زبان ‌ هزینهٔ هر ترم
انگلیسی‌ ۸۰۰ یورو
لهستانی ۸۰۰ یورو

 

در ضمن طبق قونین لهستان،کالج‌های خصوصی این امکان را دارند تا به غیر از تاریخ‌های مشخص ثبت نام ترم زمستانی و تابستانی،هر ماه دانشجو بپذیرند و گروه‌های جدید تشکیل دهند.
بسیاری از دانشجویان ترجیح میدهند که به صورت مستقیم و بدون گذراندن دورهٔ زبان وارد دانشگاه شوند .البته این امر در صورت وجود مدرک زبان معتبر امکان پذیر هست ولی‌ گذراندن دوره‌های زبان کوتاه و دراز مدت مززیت های فراوانی‌ دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:


امکان تغییر شهر و دانشگاه در صورت تمایل
فراگیری به مراتب به کیفیت تر زبان در فضای جامعه بین المللی
فرصت مناسب برای آشنای با فرهنگ و آداب و رسوم مردم شهر محلّ زندگی‌
زندگی‌ شاداب و پر از انرژی در کنار دانشجویان سایر کشورها
فرصت مناسب برای تحقیق و بررسی بهتر از رشتهٔ مورد نظر باری تحصیل
فرصت مناسب برای آشنایی با دانشگاه‌های دولتی و خصوصی مختلف در طول دوره کالج
آشنای با شرایط و فرصتهای اقتصادی جامعه و برنامه ریزی مناسب اقتصادی در ادامهٔ مسیر، شاید این مورد را بتوان از مهمترین عوامل ضرورت انتخاب کالج زبان قبل از ورود به دانشگاه نام برد .