جستجوی مطالب

کالج زبان

با توجه به اینکه تحصیل در لهستان به زبانهای مختلف بخصوص لهستانی و انگلیسی‌ امکان پذیر هست، به همین دلیل نیاز داشتن مدرک زبان برای دانشجویان یک امر الزامیست.

طبق مقررات دانشگاهی، دانشجوهای در صورت داشتن مدارک معتبر زبان امکان ثبت نام مستقیم در دانشگاه را دارند.

ولی‌ در صورت نداشتن مدرک زبان نیاز به گذراندن دوره‌های کوتاه مدت و دراز مدت زبان لهستانی و یا انگلیسی‌ می‌باشد تا پس از پایان دوره، مدرک معتبر دریافت نموده و وارد دانشگاه شوند.

دوره‌های کالج زبان در سطح لهستان و بخصوص در چند شهر بزرگ ورشو،کراکوف، و لوج‌ در دانشگاه‌های دولتی و کالج‌های خصوصی برگزار میشود.

که هزینهٔ هر ترم کالج زبان به طور معمول به شرح زیر می‌باشد.

Instagram