جستجوی مطالب

کار در اروپا

کار در اروپا

رشد اقتصادی لهستان در دهه های اخیر باعث شده است که نرخ بیکاری به ۵ ‎٪ تقلیل یافته است.
میانگین درآمد در لهستان ۷۵۰ یورو ‌در ماه می باشد.
دانشجویان در طول تحصیل امکان کار داشته و در صورت انجام کار ساعتی ،حقوق ۳ یورو بابت ۱ ساعت دریافت می کنند.
بعد از اتمام تحصیل معمولا همه ی دانشجویان جویای کار در رشته متناسب با تحصیل خود جذب‌بازار‌کار می‌شوند و‌یا برای کار به سایر کشور های اروپایی یا امریکا برای کار مهاجرت می کنند.
برای جذب راحت تر به بازار مار دانش زبان های خارجی نقش بسیار مهمی دارد .
دانش زبان انگلیسی پایه پیدا کردن کار در لهستان یا هر کشور دیگر اروپایی می باشد.
اگر تصمیم به مهاجرت مستقیم برای کار را دارید باید در ابتدا وارد کالج زبان شده تا در طول دوره کالج زبان فرصت های شغلی را بررسی کنید وب عدم از کالج مشغول به کار حرفه ای خود شوید.

Instagram