جستجوی مطالب

خدمات ویزا

خدمات ویزا

لهستان از سال ۲۰۰۷ عضو پیمان شنگن می باشد.
مدت زمان بررسی پرونده ویزای لهستان ۱ ماه هست .
ویزای شنگن لهستان حداکثر ۳ ماه می باشد و‌برای مسافران با گروه های تجاری یا کنفرانس صادر می شود.در ویزای نوع c یا شنگن سند ملکی و‌صورت حساب ۶ ماه اخیر بانکی از مهم‌ترین مدارک لازم هست.
ویزای کشوری برای مدت زمان بیش از ۳ ماه می باشد که برای دانشجویان و افراد دارای شرکت در لهستان صادر می شود.
در این نوع ویزا سند ملکی الزام نیست

Instagram